Общи условия

Obzavezdane.bg е създал този сайт с единствената цел да служат на своите клиенти. Сайтът Obzavezdane.bg е удобен за използване и предназначен да отговоря на специфичните нужди на всеки потребител. За да ви служи по-добре, важно е, че Вие, като наш клиент, разбирате, че трябва да се предостави конкретна информация относно обработката на поръчките, които са заявени от Вас.
Информацията, предоставена доброволно от потребителите на този сайт, се използва от Obzavezdane.bg за улеснение на потребителите “пряка комуникация с онлайн магазин, да им даде отговори на конкретни въпроси, и да служат и изпълняват поръчките им. Информацията, събрана от интернет страницата на Obzavezdane.bg са предназначени за измерване на трафика, за да определи изискванията на клиента, свързани с нови продукти и да се улесни взаимоотношенията им с компанията. Obzavezdane.bg не се разпределя за всяка организация или партньор, който не е свързан с Obzavezdane.bg адреси на електронна поща или всяка друга информация относно потребителите на сайта.

Каква информация събираме?
Obzavezdane.bg е проектирал този сайт, така че всички потребители могат да посетят без да разкриват самоличността си, освен ако те желаят да направят това. Посетителите са помолени да ни предоставят лични данни само ако те искат да поръчат продукт / продукти, да се регистрират на нашия сайт и / или да ни предоставят данни на електронната ни поща.
Докато правите покупки от нашия сайт, Вие ще бъдете помолени да въведете вашето име, адрес, пощенски код на вашия град, имейл адрес, телефонен номер, данни за кредитни карти, начин на плащане за вашата поръчка, доставка – доставка подробности, детайли, необходими за издаване на фактурата или подробности относно предложение, което сте поискали.Допълнителна информация, свързана с държавата, в която се намира вашия компютър, типа на браузъра, сайтът страниците, които са гледани по време на вашето посещение, ключови думи, използвани в търсачките и продуктови решения, които сте направили, може също да се събират за статистически цели. Ние можем да събираме тази информация, дори ако не сте се регистрирали.

Как използваме информацията, която събираме?
Obzavezdane.bg използва предоставената от Вас информация за обработката на Вашата поръчка или да се свърже с Вас по отношение на:
• Доставката
• Потвърждение и идентифициране на клиента във всеки случай е необходимо
• Нови или алтернативни продукти, предлагани от сайта или от сътрудничество с нас магазини
• Специални оферти за уеб сайт
• Получаване на подаръци след конкурса за рисунка

Как да защитаваме Вашите данни?
Всяка информация, събрана и се посочва самоличността на клиента остава строго поверителна и се контролира само от оторизираните и отговорен отдел на Obzavezdane.bg Вашите лични декларираните данни могат да бъдат използвани от служителите на компанията само за причините, изложени в тази декларация.Obzavezdane.bg изисква служителите и подържащите сайта, за да даде на посетителите на сайта нивото на сигурност, посочени в настоящата Декларация за поверителност. Във всички останали случаи, лична информация, предоставена на Obzavezdane.bg не могат да бъдат споделяни с други страни без Вашето предварително съгласие, освен ако правните процедури изискват, за да го направят.

Cookies
Obzavezdane.bg е в състояние да използват бисквитки, като част от операцията на услугите, предлагани чрез уеб сайт. Бисквитките са малки файлове (текстови файлове), които се изпращат и съхраняват на компютъра на потребителя, което позволява на сайтове като Obzavezdane.bg да работи гладко и без неизправности, събиране на избор на потребителя, признават често на потребителите, улесняване на достъпа им до сайта и до събиране на данни за подобряване на съдържанието на сайта. Cookies не причиняват вреда на компютъра на потребителя и най-съхраняват файлове се изтриват автоматично, когато напуснете сайта. Cookies ни позволяват да:

• Отчита броя на потребителите
• Събиране на информация за Вашите предпочитания, за да можем да персонализирате нашия сайт на базата на тези
• Уверете се, по-бързо търсене
• можете да разпознаете, когато се върнете на нашия сайт.

Имайте предвид, че бисквитките са необходими за правилното и гладкото функциониране на този сайт.

Вашето съгласие
Всеки път, когато използвате този сайт, Вие автоматично се съгласявате с тази Декларация за поверителност и Вие трябва да го прочете на редовни интервали, за да се уверите, че сте наясно с нейното съдържание. Настоящата Декларация за конфиденциалност се отнася само до личните данни, които ни предоставяте, докато правите покупки от този сайт. Тази политика ще се изменя от време на време и без предизвестие на потребителите.