Производство  е в постоянно търсене на непрекъснато усъвършенстване

Значителните количества материали, използвани за производството на нашите кухни, тяхното ефективно използване е от особено значение за опазването на екологичните и икономически ресурси. Една от основните цели е да се намали количеството на отпадъците, създадени по време на производствения процес.

eco
recycle

Интелигентно управление на отпадъците

Когато екипите ни завършат инсталирането на вашата кухня, те винаги вземат опаковъчните материали, които го защитават по време на транспортирането с тях. Картон и стиропор се изпращат на подходящи канали за рециклиране.